หยิน เป็นตัวแทนของโลกมนุษย์ที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิด เป็นสถานะนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เปรียบ
เสมือนขุนเขา พื้นดิน ความเยือกเย็น ความอ่อนแอ ความตาย
หยาง เป็นตัวแทนของสวรรค์ที่ให้พลังอำนาจเพื่อก่อเกิดสรรพสิ่ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แสงสว่าง สายลม เป็นสถานะเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง ความอบอุ่น เข้มแข็ง สิ่งมีชีวิตทั้งมวล
พลังชี่ คือ พลังแห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง

ประตูบ้าน

รูปทรงของถนนที่พุ่งตรงเข้าประตูบ้าน
โดยตรง ถือเป็นลักษณะร้ายเปรียบเสมือน
ลูกศรพิฆาตที่พุ่งเข้ามาในบ้าน


ถนนที่เป็นลักษณะโค้งเข้าสู่ประตูบ้าน
ถือเป็นลักษณะมงคล
ไม่วางตำแหน่งของประตูบ้านอยู่ในลักษณะ
รับกับมุมของตึกหรือซอกตึกเพราะเข้าข่ายชี่
พิฆาตจะส่งผลให้เจ้าของบ้านประสบความ
ล้มเหลว

 

บริเวณประตูทางเข้าบ้านไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
ใดๆขวางอยู่เช่นต้นไม้เสาไฟเพราะเป็นการ
ปิดกั้น โชคลาภทำให้ชี่ไหลเวียนไม่สะดวก
บริเวณประตูบ้านควรจะเป็นพื้นที่โล่งหรือ
มีบริเวณมากพอ

ประตูบ้าน ประตูรั้ว และประตูหลังบ้าน
ไม่ควรอยู่ในแนวเดียวกัน เพราะจะทำให้การ
ไหลเวียนของชี่วิ่งเป็นเส้นตรงไม่สามารถ
กักเก็บไว้ ภายในบ้านได้ ทำได้มาเท่าไหร่
ก็จะหมดเท่านั้น

 

ประตูบ้านไม่ควรตั้งประจันหน้ากับประตู
บ้านตรงข้าม ยกเว้นถนนหน้าบ้านจะกว้างพอ
หรือมีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลา

ประตูบ้านควรมีลักษณะสมดุล ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องขนาดของประตู ความสูง ต่ำ เมื่อเทียบ
กับตัวบ้าน


ประตูหลังบ้านไม่ควรใหญ่กว่าประตูหน้าบ้าน เพราะจะส่งผลให้เงินทอง รั่วไหลได้ง่าย
เรียกว่ารับน้อยเสียมาก ประตูหลังบ้านจึงควร
เล็กกว่า แต่การที่บ้านไม่มีประตูหลังบ้านก็ไม่ดี เพราะทำให้การไหลเวียนของชี่เป็น ไปอย่าง
ไม่สะดวก
ห้องรับแขก
ตำแหน่งห้องรับแขก อยู่ตรงกับประตูใหญ่
ถือว่าดี เพราะจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายเวลา
เข้ามาในบ้าน ซึ่งบริเวณห้องรับแขกควรมีพื้นที่
โล่งพอสมควร ไม่ควรจัดห้องให้แคบเกินไป
จะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดได้ นอกจากนี้
การมีห้องรับแขกอยู่หน้าบ้านยังบ่งบอกว่าบ้าน
หลังนั้น จะมีแขกมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอการจัดวางโซฟาหรือโต๊ะรับแขกควรวางอยู่
ใน ลักษณะเปิดรับ มีช่องทางให้คนเดิน เข้าไป
นั่งได้ง่าย ไม่ควรวางแบบปิดมุมทั้งสี่ด้าน และ
ควรวางชิดมุมใดมุมหนึ่งของห้อง
ไม่ควรตั้งโซฟาไว้กลางบ้านลอยๆ
การวางโซฟาอยู่ในลักษณะหันหลังให้กับประตู
จะทำให้ผู้นั่งรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะจะมองไม่
เห็นผู้ที่เดินเข้ามาในห้อง


 

ห้องนอน

ห้องนอนเจ้าของบ้านอยู่ตำแหน่งกลางบ้าน
ถือเป็นมงคลยิ่ง เพราะตำแหน่งกลางบ้านคือ ตำแหน่งหัวใจของบ้าน
ห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวหรือ
ประตูห้องนอนตรงกับประตู ห้องครัว
เพราะจะได้รับผลกระทบจากความร้อนของ
เตาไฟ รวมทั้งควันไฟเวลาปรุงอาหาร
ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ


การวางตำแหน่งประตูห้องนอนไม่ควรให้อยู่
ตรงกับบันได เพราะบริเวณบันไดมีการไหล
เวียนของชี่ค่อนข้างรุนแรง และอาจกลายเป็น
ชี่พิฆาตได้ซึ่งจะทำให้เจ้าของห้อง
อยู่อย่างไม่สงบสุขได้
ประตูห้องนอนไม่ควรอยู่ตรงข้ามกับประตู
ห้องส้วม เพราะตำแหน่งห้องส้วมถือเป็น
อัปมงคล เป็นที่สำหรับถ่ายของเสีย เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค ผู้นอนอาจได้รับผลกระทบ
โดยตรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

ประตูห้องนอนตรงกับประตูบ้านถือว่า
ไม่เหมาะนัก เพราะเวลาเข้าบ้านก็จะนึกถึง
แต่เรื่องนอนเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการ
อ่อนเพลีย ส่งผลให้การงานไม่ก้าวหน้า
ประตูห้องนอนไม่ควรตรงกับประตูห้องนอน
อีกห้องหนึ่ง จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่าย เพราะเข้าข่ายการ
ประจันหน้ากัน เป็นลักษณะประตูต้องพิฆาต
ยิ่งประตูห้องใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ยิ่งต้องระวัง
ให้มาก

วางตำแหน่งห้องนอนไว้ด้านหน้าบ้านถือว่า
ไม่เหมาะ เพราะห้องนอนถือเป็นสถานที่ส่วนตัว
ควรอยู่ในที่ลับตาคนยกเว้นบ้านที่มีพื้นที่
จำกัดเท่านั้น
การต่อเติมระเบียงบ้านเพื่อทำเป็นห้องนอน
ไม่เป็นมงคล โดยเฉพาะห้องนอนของ
เจ้าของบ้านด้วยแล้วควรหลีกเลี่ยง เพราะ
จะทำให้เจ้าบ้านกิดภาวะไม่มั่นคง เนื่องจาก
ด้านล่างของห้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ห้องนอนมีมากกว่าสมาชิกภายในบ้านถือว่า
ไม่เป็นมงคล เพราะจะทำให้บ้านมีความ
เป็นหยินมากเกินไป เกิดภาวะไม่สมดุลภายใน
บ้าน ควรยุบห้องนอนที่ไม่ได้ใช้ทำเป็นห้อง
อื่นแทน

ภายในห้องนอนไม่ควรตั้งแท่นบูชาหรือหิ้ง
พระ เพราะตามหลักของฮวงจุ้ยถือว่าคนกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กันคนละภพ ไม่ควรอยู่ร่วมห้อง
กันควรแยกออกต่างหาก

ตำแหน่งเตียงที่ดีที่สุดควรอยู่ในมุมทแยงกับ
ประตูห้อง เพราะตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่
ปลอดภัยที่สุด ใครเข้ามาก็สามารถเห็นได้ก่อน
ห้ามวางเตียงตรงกับแนวประตูห้อง ไม่ว่า
จะวางเตียงในลักษณะใด เพราะ เป็นตำแหน่ง
ชี่พิฆาต ยิ่งถ้าวางเตียงในลักษณะเอาปลาย
เตียงเข้าหาประตูยิ่งร้ายนักเพราะเป็นลักษณะ
ของคนตาย ผู้นอนมักโดนผีอำอยู่บ่อยๆ

 

การวางเตียงโดยหัวเตียงเข้าหาประตูถือว่า
ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่
ปลอดภัย เนื่องจากไม่มีโอกาศเห็นคนที่เข้า
ประตู วิธีแก้ให้ติดกระจกเงาในตำแหน่งที่
สามารถ สะท้อนให้เห็นประตูห้อง

เตียงควรจัดให้ชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะหัวเตียงห้ามวางในตำแหน่งกลาง
ห้อง โดยที่ทั้ง 4 ด้าน ปล่อยให้มีพื้นที่ว่าง ถือว่าไม่เป็นมงคล

หลีกเลี่ยงการหันหัวเตียง ชิดติดกับหน้าต่าง
ห้อง เพราะหน้าต่างเป็นตัวเปิดรับสิ่งต่างๆ
ให้เข้ามาในห้อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้นอน
ได้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง, เขม่าควัน, ฝน
ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของผู้นอนได้ แต่ถ้า
ปิดหน้าต่างหรือติดผ้าม่านบังเอาไว้ถือว่าใช้ได้
ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวไม่ควรวางเตียงให้
อยู่ในแนวเดียวกับโถส้วมในลักษณะที่พุ่งเข้าหา
เตียง เพราะอาจส่งผลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ได้ โดยเฉพาะโถส้วมที่พุ่งเข้าหาศีรษะ
จะก่อให้เกิดโรคทางสมองได้

ห้องครัว
ห้องครัวไม่ควรวางอยู่ติดกับห้องส้วมหรือ
มีประตูตรงกัน เพราะครัวเป็นที่สะสมความร้อน
ส่วนห้องส้วมมีความชื้นมาก ถือเป็นลักษณะ
พิฆาตกันจึงควรหลีกเลี่ยง

การวางตำแหน่งห้องครัวควรอยู่ในที่ลับตา
ไม่ควรจัดห้องครัวไว้หน้าบ้าน หรือมองเห็นจาก
ประตูใหญ่ได้ง่าย เพราะไม่เช่นนั้น บ้านหลังนั้น
ก็จะมีแต่เรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกิน
อยู่เสมอ

การวางตำแหน่งเตาไฟไม่ควรตั้งไว้ติดกับ
หน้าต่าง ควรชิดติดกำแพงด้านใดด้านหนึ่ง
เพราะหน้าต่างถือเป็นช่องที่ลมพัดผ่านอาจนำ
ฝุ่น ละอองลงไปในอาหารได้ นอกจากนี้
อาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ง่ายๆ
เตาไฟไม่ควรตั้งอยู่ในแนวเดียวกับประตูครัว
ลักษณะหันหลังให้ประตู เพราะจะทำให้
ผู้ปรุงอาหารไม่สามารถมองเห็นคนที่เข้ามา ใน
ห้องได้อาจทำให้ตกใจและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

การวางตำแหน่งก๊อกน้ำหรืออ่างซิงค์ไม่ควร
วางติดกับเตาไฟเด็ดขาด เพราะน้ำกับไฟเป็น
ธาตุที่พิฆาตกันจึงควรให้อยู่ห่างๆ กันไว้จะดี
ข้อนี้รวมถึงการจัดวางตำแหน่งของตู้เย็นในห้อง
ครัวด้วย ถ้าวางตู้เย็นติด เตาไฟมากเกินไป จะส่งผลให้การทำงานของตู้เย็นเสื่อมสภาพ
เร็วกว่า ปกติเพราะโดนไอความร้อนจากเตาไฟ

ตำแหน่งของเตาไฟที่ดีควรอยู่ในลักษณะที่
ผู้ปรุงอาหารสามารถมอง เห็นประตูทางเข้า
ห้องครัวได้ง่าย และควรมีที่ระบายอากาศ
และมีแสง สว่างที่เพียงพอไม่ควรตั้งอยู่ในมุมอับ

การวางตำแหน่งเตาไฟไม่ควรหันหัวเตาไป
ทางทิศเหนือ เพราะเป็นทิศของธาตุน้ำ ควรหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นธาตุไม้ ที่ ให้กำเนิดธาตุไฟจะดียิ่ง

ห้องเก็บของ
การวางตำแหน่งห้องเก็บของควรอยู่ในที่
ลับตาคน เช่น ใต้บันไดหรือทำห้องเก็บของ
โดยเฉพาะ


ภายในห้องเก็บของควรมีช่องลม เพื่อให้แสง
และอากาศผ่านเข้ามาได้ไม่ควรอับชื้นเพราะอาจ
ทำให้ของเสียหายได้ และควรมีที่สำหรับเดิน
เข้าไปได้อย่างสะดวกไม่ควรเก็บของจนแน่น
เต็มห้อง
ห้องส้วม
ห้องส้วมไม่ควรอยู่ในตำแหน่งตรงกับ
ประตูหน้าบ้าน หรือมองจาก ประตูใหญ่เห็น
ห้องส้วม เพราะจะทำให้บ้านหลังนั้นอับโชค

ห้องส้วมอยู่ในตำแหน่งกลางบ้าน ถือว่า
อัปมงคลยิ่ง เพราะกลางบ้านถือเป็นตำแหน่ง
หัวใจ ของบ้าน เป็นศูนย์รวมของพลังไม่ควรมี
อะไรไปกด ทับ ยิ่งเป็นห้องส้วมด้วยแล้ว
ถือว่าร้ายมาก

ตำแหน่งของโถส้วมถือว่าสำคัญ ไม่ควรวาง
อยู่ในตำแหน่งตรงกับประตูส้วมโดยที่ไม่มีฉาก
กั้นเพราะถือว่าเป็นตำแหน่งชี่พิฆาต
ตำแหน่งของโถส้วมที่ดีเมื่อเปิดประตูส้วมเข้ามา
แล้ว ไม่ควรเห็นโถส้วม

ตำแหน่งของห้องส้วมควรอยู่ทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศที่รับแสงแดดในยามบ่าย แสงแดดจะช่วยเผาผลาญเชื่อโรคที่หมักหมม
อยู่ใน ห้องส้วมได้ดี

ไม่ควรวางห้องส้วมให้อยู่บริเวณหน้าบ้าน โดยเฉพาะใกล้ๆ กับประตู ทางเข้า เพราะห้องส้วมจะเป็นตัวปิดกั้นชี่ที่ไหลเข้าบ้าน ทำให้บ้านนั้นอับโชค การเงินย่ำแย่
ภายในห้องส้วมจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีช่องระบายอากาศ ไม่ควรเป็นห้องปิดทึบ และควรปิดประตูห้องทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ อย่า
เปิดทิ้งไว้

บันได
การวางตำแหน่งของบันไดไม่ควรมองเห็น
จากหน้าบ้าน ควรซ่อนไว้ใน ที่ลับตาคน
หรือมีฉากกั้นเอาไว้ เพราะบันไดเป็นตัวบ่งบอก
ถึงการไหล ออกของเงิน บ้านที่เห็นบันไดเด่นชัด
มักจะสูญเสียเรื่องเงินทองอยู่ เสมอๆ
การวางบันไดให้ตรงกับแนวประตูหน้าบ้านก็
เช่นเดียวกันถือว่า ไม่เป็นมงคล

 

บันไดไม่ควรแคบหรือมีความลาดชันเกินไป
เพราะการไหลเวียนของชี่ จะรุนแรงอาจส่งผล
ไม่ดีกับคนในบ้านได้


บริเวณใต้บันไดไม่ควรทำเป็นห้องหลักของ
บ้าน เช่น ห้องนอน หรือ ห้องทำงานเด็ดขาด
เพราะถือเป็นตำแหน่งที่อับโชค ควรทำเป็นห้อง
เก็บของหรือห้องส้วมแทน

บริเวณบันไดควรจะมีแสงสว่างเพียงพอ
เพราะเป็นตำแหน่งของหยาง ถ้าบริเวณบันไดมืด
อาจส่งผลร้ายกับคนในบ้านได้โดยเฉพาะเรื่อง
อุบัตเหตุ

ความเชื่อของคนโบราณบอกกล่าวเอาไว้ว่า
จำนวนขั้นบันไดนับแล้ว ห้ามตกเลขคู่ ควรจะ
เป็นเลขคี่ เพราะเลขคู่หมายถึงคนตาย

โรงรถ

รูปแบบโรงรถที่มีลักษณะเว้าเข้าหาบ้าน
เป็นรูปตัวแอล ทำให้ตำแหน่งของบ้านขาด
ถ้าอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของบ้านก็ถือว่าใช้ได้
เพราะเป็นตำแหน่งมังกรเขียวแต่ถ้าอยู่ทาง
ด้านขวา ไม่ค่อยสู้ดีนัก
ห้องที่ตรงกับแนวโรงรถไม่ควรทำเป็นห้อง
นอน เพราะถือเป็นชี่พิฆาต ที่พุ่งเข้ามาหา ยิ่งหัน
หัวเตียงไปทางแนวรถที่วิ่งเข้ามายิ่งร้ายใหญ่

โรงรถที่ดีควรสร้างห่างจากตัวบ้าน เป็นที่
จอดรถโดยเฉพาะจะดีมาก เพราะผู้อยู่อาศัย
จะไม่ได้รับควันพิษจากท่อไอเสียหรือเสียงรถ
ที่จะมา รบกวน